همه چیز درباره هولتر فشار خون

  هولتر فشار خون یکی از روش های کنترل و مدیریت فشار خون بالا در افراد است که در یک دوره 24 ساعته انجام می شود. در افرادی که دارای پر فشاری خون هستند، فشار خون سیستولیک (بالا) 140 یا بیشتر و فشار خون دیاستولیک(پایین) 90 یا بیشتر می باشد. برای بررسی فشار خون بالا […]

read more »
بدون معطلی نوبت بگیرید