هولتر ریتم قلب چیست؟

هولتر ریتم قلب ، دستگاهی است که به منظور ثبت ضربان قلب بیمار ، استفاده می شود. نسخه های قدیمی تر این دستگاه متشکل از چند شاخه سیم و یک دستگاه مستطیل شکلی می باشد که سیم ها توسط الکترود به پوست بدن وصل می شوند. اما با پیشرفت تکنولوژی نوعی هولتر ریتم قلب که […]

read more »
بدون معطلی نوبت بگیرید