تست نوار قلب

ممکن است بر اثر علل مختلف به متخصص قلب مراجعه کنید و پزشک برای بررسی دقیق فعالیت دقیق قلب شما انجام تست نوار قلب یا الکتروکاردیوگرام را برای شما تجویز نماید.تست نوار قلب همان طور که ممکن ست بدانید تست نوار قلب یک آزمایش ساده است و هیچگونه دردی را به همراه ندارد. ما در […]

read more »
بدون معطلی نوبت بگیرید