انواع فشار خون بالا

فشار خون بالا یک بیماری شایع است که به فشار وارد شده به شریان ها اطلاق می شود در این بیماری شریان های اصلی استحکام خود را از دست داده و یا به دلیل فشار ها زیادی کبه قلب وارد می شود، عضلات و رگ ها ضخیم شده  و یا شریان ها باریک می شود. […]

read more »
بدون معطلی نوبت بگیرید