info@drmirsafaei.com 0470655 (0912)

انواع فشار خون بالا

انواع فشار خون بالا فشار خون بالا چپیست؟ فشار خون بالا یک بیماری شایع است که به فشار وارد شده به شریان ها اطلاق می شود در این بیماری شریان های اصلی استحکام خود را از دست داده و یا به دلیل فشار ها زیادی کبه قلب وارد می شود، عضلات و رگ ها ضخیم […]

read more »
Call Now Button