info@drmirsafaei.com 0470655 (0912)

عمل قلب باز

 عمل قلب باز چیست؟ عمل قلب باز اصطلاحی است که به روش‌ بازکردن قفسه سینه برای دست یافتن پزشکان جراح به قلب اشاره دارد. پس به هیچ وجه معنایش این نیست که پزشک جراح قرار است خود قلب را شکافته و باز کند. کلمه «باز»،در این اینجا تنها به باز شدن قفسه سینه ربط دارد […]

read more »

مراقبت های بعد از جراحی قلب باز کدام اند؟

عمل جراحی قلب باز چیست؟ قلب انسان عضو بسیار مهمی است که در هر دقیقه 70 بار خون را درون بدن پمپاژ می کند. عمل جراحی قلب باز به جراحی گفته می شود که در آن سینه ی بیمار شکافته می شود و بعد از استخوان سینه، به قلب دسترسی پیدا می کنند. جراحی روی […]

read more »
Call Now Buttonتماس سریع