اسکن هسته ای قلب

  اسکن هسته ای قلب نوعی اسکن غیر تهاجمی قلب است که به منظور بررسی میزان خونرسانی عضلات قلب انجام می شود. متخصص قلب در مازندارن به منظور رسیدن به نتیجه مطلوب و شناخت بهتر عملکرد قلب، این اسکن را در دو حالت اسراحت و استرس انجام می دهد. سپس با مقایسه این دو اسکن، […]

read more »
بدون معطلی نوبت بگیرید